Над 800 000 лв. от данъци събра Шумен

Високи нива на постъпления от данъци отчитат от Община Шумен, където кампанията за налозите стартира преди месец. 811 000 лева са приходите в хазната, като гражданите са плащали и стари задължения.

Близо 9 000 души от Шумен са се възползвали до момента и са платили налозите си с отстъпка 5%.

Събраните суми от данъка върху недвижимите имоти възлизат на 171 000 лв., в това число 71 хил. лв. са вземания от минали години. Приходите от данъка върху превозните средства са 350 000 лв., в това число 157 хил. лв. събрани стари задължения. Постъпленията от такса битови отпадъци са 288 хил. лв., в които 145 000 лв. от минали години, съобщават от кметството.

Коментари

Задължително поле