Над 98% от делата в Шумен приключвани за месец

Снимка Окръжен съд-Шумен

Магистрати от Окръжен съд-Шумен са решавали в законовия едномесечен срок 98,5% от делата през миналата година. Постановените съдебни актове са 1 137, за 1 120 магистратските становища са излезли до 30 дни. По този начин съдът се нарежда на едно от челните места по резултати сред съдилищата от Апелативен район - Варна, стана ясно по време на годишния отчет в понеделник.

Общо 1 252 дела са разгледани през м.г. Обжалваните актове са 207, като 118 от тях са потвърдени /55,4%/, 30 са изменени и само 16 са изцяло отменени. През 2018 г. Окръжния съд е работил в състав от 15 съдии и 36 служители.

От трите районни съдилища в Шуменско най-натоварени са били магистратите във Велики Преслав. При щат 3-ма, съдът е работил с двама. Разгледани са 1 585 дела, а приключените са 1 378. Така средно месечно един съдия е гледал 64 дела и е свършвал по 56. Това е и най-натовареният съд в съдебния окръг.

Административният ръководител на Апелативен съд - Варна, Ванухи Аракелян, която гостува на отчета на шуменските магистрати, даде отлична оценка за работата на съдиите и съдебните служители. Тя подчерта, освен че спазват съдебните срокове, но е впечатляваща и дейността на Окръжен съд–Шумен извън правораздавателната: социална, културна, образователна.

Председателя на Окръжния съд София Радославова награди с грамоти съдиите–лектори в Образователната програма по училища. Отличия за укрепване публичния образ на съда получиха магистратите Нели Батанова, Светлин Стефанов, Димчо Луков и Свилен Станчев. За изключителен принос като член на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България бе наградена и съдия Румяна Райкова.

Коментари

Задължително поле