Наемаме работници от страни извън ЕС по облекчена процедура

Работодателите в туризма вече могат да наемат работници от страни извън ЕС по облекчена процедура.

С промените се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда. Законосъобразното им наемане, както и оформянето на трудовите правоотношения, спазването на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските и работата на непълнолетни са акцентите в контролната дейност на Главната инспекция по труда в сезонните обекти през лятото.

Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти вече е започнала.

Данните от контролната дейност през изминалите години показват, че основните нарушения са свързани с разпределението на работното време като цяло, липса на поименни графици, неосигурени задължителни почивки.

Коментари

Задължително поле