Най-голям ръст при заемите до 250 хил. лв.

Най-голям ръст при кредитирането има при заемите за граждани със суми между 100 хил. и 250 хил. лв.

При домакинствата увеличението е по-бързо

73% от финансирането за бизнеса са големи кредити над 1 млн. лв.

При кредитите за граждани най-голям ръст от над 20% за година има при заемите в размер между 100 хил. и 250 хил. лв., сочат последните официални данни на БНБ. Това са предимно кредити, които взимат хора със високи доходи за покупка на имоти. Но много граждани със свободни професии като адвокати или лекари например взимат кредити като физически лица, но инвестират парите в бизнеса си. Именно тези сравнително големи заеми имат най-голям дял в отпуснатите от банките средства на домакинствата.

При заемите за домакинствата между 250 хил. и 500 хил. лв. също има сериозен ръст от 17%. Но при броя на най-големите заеми за граждани за суми между 500 хил. и 1 млн. лв., както и над 1 млн. лв., има спад съответно с 20% и 32%, сочат данните на БНБ. Кредитите за граждани в размер над 1 млн. лв. намаляват със 107 броя за година и достигат 219.

С изключение на най-големите заеми, при всички останали кредити за домакинствата има сериозен ръст. Като например броят на малките кредити до 2500 лв. нараства с 12%. В резултат общият броя на заемите за домакинствата се увеличава с 11,8% за година до 2,94 млн. А общата отпусната сума от банките на граждани нараства с 11%, или с 2,19 млрд. лв. до 22,16 млрд. лв.

Ръстът на кредити за домакинствата значително изпреварва увеличението на финансирането за бизнеса. За година фирмените кредити намаляват с 1,1% до 150 хил. броя, а отпуснатите чрез тях средства се увеличават само с 5,4% до 33,36 млрд. лв. Като сериозен ръст има само при най-големите фирмени заеми в размер над 1 млн. лв. При останалите кредити за бизнеса има или минимален ръст, или дори спад в броя на заемите и в обема на отпуснатите средства.

Заемите за фирми в размер над 1 млн. лв. за година се увеличават с 216 и достигат 5080 броя. Същевременно отпуснатите чрез тях суми нарастват с 6,8%, или с 1,56 млрд. лв., до 24,44 млрд. лв. Оказва се, че големите заеми са двигателят на кредитирането. Те са осигурили 92% от реализираното за година увеличение на фирменото кредитиране, както и над 40% от общия ръст на кредитите за граждани и фирми. Големите заеми над 1 млн. лв. представляват 73% от общия обем на фирменото кредитиране.

Коментари

Задължително поле