Най-много къщи вдигат край Пловдив и Варна

Най-голям е делът на новопостроените къщи (79,5%), следвани от жилищните кооперации (12,3%).

Бургас е лидер по жилища, които излизат на пазара

Двустайните са предпочитани

Най-много големи къщи и апартаменти с поне 6 стаи са изградени край Пловдив и Варна, сочат данните на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2018 г. За периода в област Пловдив са въведени в експлоатация 28 жилища с 6 и повече стаи, а във Варна - 23. А ако се прибавят и жилищата с по 5 стаи, се оказва, че между двете области разликата е още по-малка. В Пловдив новите къщи и апартаменти с поне 5 стаи са 46, а във Варна - 45. На трето място с 22 новопостроени големи жилища с поне 5 стаи се нарежда Бургас. София остава чак на четвърто място като в рамките на тримесечието въведените в експлоатация големи къщи и апартаменти с поне 5 стаи са 14. Всъщност столицата разделя четвъртото място със София-област, където също има 14 такива жилища.

Най-много нови жилища излизат на пазара край морето. Като лидер е област Бургас с 414 въведени в експлоатация нови жилища през тримесечието. На второ място, но с много близък резултат, е област Варна, където новите къщи и апартаменти са 413. На трето място в класацията се нарежда област Пловдив, но построените нови домове там са само 330, или с около 20% по-малко от тези край Варна и Бургас. На четвърто място остава София-град, където въведените в експлоатация жилища за тримесечието са 307. Веднага след столицата е област Стара Загора със 113 нови жилища. Там обаче финансовите възможности на хората явно са по-малки - всички нови домове са най-много с 5 стаи и няма нито един с 6 или повече.

В южната част на страната се строи много повече от северната, сочат данните на НСИ. В Северозападния район на страната въведените в експлоатация нови жилища в рамките на три месеца са 80, а в Северния централен район - 155. Докато само в Южния централен район новите домове са 546, което е над два пъти повече от двата северни района взети заедно.

Най-предпочитани от купувачите са двустайните жилища. За едно тримесечие са завършени 830 двустайни жилища, като техният дял е над 35%. На следващо място са тристайните (815 броя с дял от 34,7%). Като прави впечатление, че четиристайните (301 броя) вече са повече от едностайните (197 броя). Новите големи апартаменти и къщи с поне 6 стаи в цялата страна са само 90 броя, като те имат дял от 3,8%.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 721, а новопостроените жилища в тях са 2345. На годишна база сградите са с 67 повече, което е ръст с 10%, а жилищата в тях се увеличават с 304, или с близо 15%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 74,7%, с тухлена - 23,1%, с панелна - 0,7%, а с друга - 1,4%. Най-голям е делът на новопостроените къщи (79,5%), следвани от жилищните кооперации (12,3%). Броят на новопостроените къщи на годишна база нараства с 15,7% до 573, а на жилищните кооперации (блокове) се запазва непроменен - 89. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 102 сгради с 413 жилища в тях, Пловдив - 88 сгради с 330 жилища, и Бургас - 74 сгради с 414 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през тримесечието е 231 хил. кв.м, или с близо 20% повече от същия период на предходната година, докато жилищната площ се увеличава с 26% и достига 150,6 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно ново жилище е 98,56 кв. м., при 94,7 кв.м. година по-рано. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 166,3 кв. м, и Ямбол - 151,9 кв. м, а най-малка - в областите Плевен - 73,3 кв. м, и Шумен - 76,1 кв. метра.

Коментари

Задължително поле