Намаляха и птиците на язовир "Тича"

По-малко птици зимуват тази година на язовир "Тича" край Шумен, който е и с намален воден запас. Това са установили по време на 44-то среднозимно преброяване експерти от РИОСВ-Шумен и Дружеството за защита на птиците. От 2658 броя през м.г. сега са установениа 1604 птици. Спад има и във видовото разнообразие от 18 вида на 14. Общо 6 язовира са проучени в Шуменско и Търговищко.

В яз. Шумен обаче, експертите са преброили двойно повече пернати, като се е увеличило и видовото им разнообразие от 5 на 11 вида. Язовир Дибич, който е бил на 90 % замръзнал в периода на преброяването, е приютил 38 броя водолюбиви от 4 вида, докато през миналата година той не е бил обитаем за тях. В яз. Фисека са наблюдавани сходен брой обитатели, сравнено с миналата година. Двойно повече обитатели през тази година е имало в яз. Ястребино, при същото видово съотношение с миналата година. Най – много са се увеличили птиците в яз. Съединение. От преброени 915 броя за 2019 г., сега те са били – 5185 броя. Най-многобройни са били ятата на Зеленоглавите патици (Anas platyrhynchos) и Лиските (Fulica atra).

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. Целта е да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на зоните, където те зимуват.

Коментари

Задължително поле