Направиха Фонд за капиталови инвестиции

Снимка: Архив

Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции. Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще участва в капитала на малки, средни и стартиращи предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от ЕС.

Фондът ще може да инвестира в едно предприятие до 10% от собствения си капитал, или 6 млн. лв., като придобива максимум 34% от капитала на търговското дружество. Приоритетно ще се финансират малки и средни фирми във фаза на растеж, стартиращи предприемачи, социални предприятия и иновации.

Коментари

Задължително поле