Нараства оптимизмът сред бизнеса в страната

Мениджърите на фирми от всички сектори на икономиката са по-оптимистично настроени.

Търговци ще пробват вдигане на цените

Очакват по-високи обороти

През март бизнес климатът се подобрява в резултат на по-благоприятните очаквания на мениджърите от всички сектори на икономиката - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показва анкета на НСИ. Общото между шефовете на фирми от всички сектори е, че очакват цените да останат без промяна през следващите месеци, макар че в търговията на дребно някои мениджъри ще направят опит за вдигане на цените.

Несигурната икономическа среда е основната пречка пред фирмите от всички браншове.

Бизнес климатът в промишлеността се подобрява в резултат на по-позитивните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията. Според мениджърите през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

В строителството бизнесклиматът се подобрява в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на фирмите. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, а и прогнозите за следващите три месеца са благоприятни.

В търговията на дребно също има подобрение, което се дължи на благоприятните оценки на шефовете за състоянието на фирмите. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са позитивни.

И в сектора на услугите бизнес климатът се подобрява, а мненията са по-оптимистични.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика