Немски гигант и украински консорциум са кандидати за изграждането на две нови компресорни станции на „Булгартрансгаз“ ЕАД

ДЗЗД „Ферощал Балкан“ и ДЗЗД „Расово – Провадия КС“ са двата консорциума, които участват в процедурата по реда на Закона за обществените поръчки „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“.

Лидер във „Ферощал Балкан“ немският гигант Ferrostaal Industrieanlagen GmbH. Компанията е създадена в далечната 1920 г., а до 2010 година е част от германска холдингова компания MAN Group, един от водещите европейски производители на камиони, автобуси, двигатели и механични инженерни съоръжения.

В момента дружеството е част от  Deutsche Industrieanlagen GmbH, която обединява няколко международни  компании, специализирани в проектирането, управлението и изграждането на обекти от енергийната инфраструктура. В настоящия търг тяхна ще бъде отговорността за изготвянето на техническия проект, доставката на част от оборудването и осигуряване на тежкото финансиране. Другият партньор е „Главболгарстрой“ – българската компания с най-голям опит в изграждането на обекти на газовата и нефтена промишленост.

През 2016 г.  „Главболгарстрой“, в партньорство с американските Solar Turbines и Honeywell, завършиха  модернизацията на четирите компресорни станции – „Странджа“, „Петрич“, „Лозенец“ и „Ихтиман“, които осигуряват транзита през страната ни към Турция, Гърция и Македония. Към настоящия момент „Главболгарстрой“ изгражда Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС „Лозенец” до ОС „Недялско”.

И в този търг американската компания Solar Turbines, част от Caterpillar Group,  е посочена като доставчик на компресорите и турбините . „Климатроник“ ЕООД, „Полтаваспецмонтаж“, ЗАО „Алвора“ и „Тек-куатро“ АД са компаниите в другия участващ консорциум „Расово – Провадия КС“.

Коментари

Задължително поле