НИНКН напусна Музея на соца

Институтът за недвижимо културно наследство се мести в центъра на София

Националният институт за недвижимо културно наследство напусна сградата при Музея на социалистическото изкуство, и вече се помещава в центъра на София, съобщава сайтът на Министерството на културата.

Новият адрес на НИНКН е на - бул. “Александър Стамболийски” 17, където се намира Министерството на културата. Приемната и деловодството на института вече работят там. В ход е и програма “Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал”.

В изпълнение на проекта се дигитализира Националния регистър на недвижимите културни ценности и Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности и се създава специализирана информационна система.

С това ще се осигури публичност и достъпност на архива на недвижимите културни ценности и ще се съкратят административните процедури и времето за изпълнението им.

Коментари

Задължително поле