Новата партия ЧЕСТ се обяви за антилиберална, иска връщане към корените

Ще участват самостоятелно на изборите

„Либералният консенсус е мъртъв! Да се завърнем към корените!“ Това заявиха по време на първата си пресконференция в БТА ръководството на новорегистрираната партия ЧЕСТ и представиха идеологията й. Няколко са основните акценти, сред които твърдата й антилиберална и антиглобалистична насоченост, национално-консервативните й възгледи и социално-етатистка икономическа философия. Определят себе си като родолюбци, вярващи в традиционните ценности – вяра, чест, морал, семейство.

Бидейки дълбоко антилиберални, те смятат, че държавата трябва да бъде основен субект в обществено-политическия и социално-икономическия живот и гарант за общото благо. Не приемат либералната догма, че тя е само охранител на свободите и брокер между различните частни интереси.

Основните лица на новата партия са Симеон Костадинов, който дълги години беше едно от основните лица в редиците на младежките патриотични движения у нас, Иван Спирдонов – писател и един от идеолозите на съвременния български национализъм, Стоян Тодоров – председател на сдружение „Безсмъртен полк – България“, Преслав Кулеков – многократен световен и европейски шампион по бойни спортове и Спас Генчин от сдружението „Православен завет“.

Антилиберализмът е изключително широко застъпен в идеологията на новата формация, за което говори и фактът, че са му отделили специален текст в своята програма. В точка 3 от нея, четем следното: „Решително прекратяване с идеологията на либералния глобализъм, господстваща в страната ни след края на Студената война. Категорично отхвърляне на концепциите за гражданското и отворено общество, мултукултурализма и неолиберализма.

На зловредната идеологема за гражданското общество ние противопоставяме идеята за народната общност, на мултукултурализма отговаряме с монокултурализъм, а на социалния дарвинизъм, стоящ в основата на неолибералната стопанска система, която беше изградена у нас след 1989 г., противопоставяме – социалната справедливост и радикалния етатизъм.

Основна държавна идея да стане социалният консерватизъм, с неговите основни принципи: силна национална държава – субект на собственото си развитие и съдба; нация, обединена в народна общност; налагане на социална справедливост; възраждане на националната култура и изкуство; връщане и запазване на традиционните морални, нравствени и етични норми.“

Някои от най-амбициозните им цели са – конституционна реформа, целяща превръщането на България в президентска република, както и такава, която да превърне Православието от традиционна в официална религия за страната, завръщането на държавата в икономиката, отмяна на полския данък и завръщането към прогресивно данъчно облагане, борба срещу чуждото влияние в обществения живот, медиите, образованието и изкуството, неправителствения сектор.

Твърдят, че най-големият им враг не е някой конкретен политически субект, а системата на прехода. На предстоящите парламентарни избори, ще участват самостоятелно, въпреки че са канени вече в няколко коалиции. Ще отворят листите си за широка гражданска квота, за хора, които споделят техните възгледи и идеи. Подобни разговори вече текат, споделиха от ръководството на ЧЕСТ.

Коментари

Задължително поле