Нова система срещу отпадането от клас

Регистър вече ще следи колко често отсъстват от училище децата на родители, които получават социални помощи. От МОН съобщиха, че са подписали споразумение с Агенцията за социално подпомагане (АСП) и ще си сътрудничат. Целта е да се ограничи отпадането на учениците от училище и източването на публични средства от родители, които лишават децата си от образование.

МОН ще разработи модули за въвеждане на информация за отсъствията на децата и учениците като част от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

МОН ще съобщава в АСП кои ученици са напуснали или отпаднали от училище. Всеки месец агенцията ще получава данни за всички, които имат отсъствия без уважителни причини.

АСП ще информира МОН за прекратена или спряна помощ на ученици при отсъствия или отпадане от училище, както и на деца за неизвинени отсъствия или отпадане от групите за задължително предучилищно образование.

Коментари

Задължително поле