Новият световен ред

Демокрацията ще загуби позиции

Популизмът ще продължи да набира сили

Стабилният световен ред е рядко срещано явление. Обикновено той възниква след периоди на големи сътресения, които създават стремеж към нещо ново, придружени от подходящи за това условия, изразяващи се преди всичко в стабилното разпределяне на силите и общопризнати правила за поведение в международните отношения. Към това трябва да прибавим и необходимостта от държавни умове, защото световният ред се формира, той не се ражда. Но колкото и да са били благоприятни и силни първоначалните условия и стремежи, за поддържането на световния ред се изисква креативна дипломация, работещи институции и ефективни действия, позволяващи да го адаптират към променящите се обстоятелства и да бъдат преграда за новите предизвикателства.

САЩ няма да могат да прокарат своите правила зад граница, ако страната е разделена, потопена във вътрешните си проблеми и изпитва недостиг на ресурси. Алтернативите на модернизирания световен ред са малко вероятни и не изглеждат много привлекателни. Световен ред, начело с Китай, не може да бъде либерален с авторитарната си политическа система и държавна икономика, чиято главна цел ще бъде поддържане на вътрешната стабилност, защото това ще активира процес на връщане към сферите на влияние. И тогава Китай ще се опита да доминира в региона, което на свой ред ще предизвика стълкновения с другите регионални играчи, като Индия, Япония и Виетнам, което ще наложи увеличаване на техните обичайни, а възможно и ядрени арсенали.

Нов демократичен световен ред, основан на правилата на предшестващия, също така може да бъде сформиран от европейските и азиатски държави на средно ниво, включително и Канада. Тази концепция е привлекателна, но тези страни нямат достатъчно военен потенциал и политическа воля, за да го изградят и поддържат.

Най-вероятна изглежда алтернативата на свят без световен ред.

Протекционизмът, национализмът и популизмът ще продължат да набират сила, а демокрацията ще загуби своите позиции.

(Със съкращения, превод “Гласове”)

Коментари

Задължително поле