Нов вид семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия

121 депутати подкрепиха задължителното гласуване.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за семейните помощи за деца с вносител Министерски съвет.

Въвеждането на нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители беше подкрепено единодушно с 95 гласа „за“. Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, защото тя не се получава само поради липсата на изискуемия осигурителен стаж на починалия родител. Помощта ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те трябва да живеят постоянно в страната. Детето трябва да отговаря на следните условия: да не получава наследствена пенсия от починал родител; да не е настанено за отглеждане извън семейството. Изисквания за получаване на помощта са редовно посещаване на детска градина и училище, както и задължителните имунизации и профилактични прегледи. Новата помощ ще се получава от децата до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Депутатът от ПГ на БСП и зам.-председател на социалната комисия Георги Гьоков изрази подкрепата на опозицията към предлаганите промени. „Решава се проблем, който от години затруднява подпомагането на децата“, заяви той. Георги Гьоков обърна внимание, че за отпускането на новата помощ има подоходен критерий, така не всички деца ще могат да се възползват от нея. Той настоя между четенията критерият да се премахне.

От ДПС също подкрепиха промените и обвързването на новата помощ с редовното посещение на училище и детска градина.

 

Коментари

Задължително поле