Нов данък върху свръхпечалбите на бизнеса

С нов данък ще бъдат обложени свръхпечалбите на фирите. Това предвиждат промени в данъчните закони, които са пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане.

Предложението предвижда от 1 юли 2023 г. да се въведе заплащането на солидарна вноска за свръхпечалбите, генерирани в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Мярката е временна, еднократна и е изготвена с цел запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори, посочват от министерството. Свръхпелачбата ще бъде определена като се вземе средната реализирана печалба от фирмите за периода 2019-2021 г. и  ще увеличи с 20 на сто. Печалбата над този праг ще се счита за свръхпечалба и ще бъде обложена с данък от 33 на сто.

Новият данък ще бъде валиден за всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък, както и тези, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък и едноличните търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които осъществяват стопанска дейност за генерираните от тях свръхпечалби. От обхвата ѝ се изключват лицата, които внасят временна солидарна вноска, която е със сходни характеристики като предлаганата солидарна вноска, тоест компаниите, които преработват петрол.

За периода 2020-2022 г. държавата е предоставила 11,2 млрд. лева под формата на помощи, компенсации и намалени данъчни ставки - от тях помощи и компенсации на бизнеса, свързани с пандемията COVID-19,  енергийната криза и военните действия в Украйна общо в размер на 10,3 млрд. лв., и 908,7 млн. лв. загуба за бюджета вследствие на намалени ДДС ставки, освобождавания от облагане с акциз. Декларираните данъчни печалби от дружествата и облагаеми доходи от стопанска дейност като едноличен търговец значително нарастват за 2021 и 2022 години, като печалбите и доходите за 2022 г. бележат ръст от около 100% в сравнение с печалбите за 2018 г. и 2019 г., пише в мотивите на министерството. По данни на Националния статистически институт, разпределените печалби под формата на дивиденти са 21,5 млрд. лв. за 2020 г. и 22,4 млрд. лв. за 2021 г. Също така по данни на НСИ се наблюдава значителен ръст на наличностите по депозити в банките.

Финансовата подкрепа от страна на държавата във връзка с възникналите здравна и енергийна криза и военните действия в Украйна е била навременна и достатъчна, като е запазила не само съществуващия бизнес, но е осигурила условия за неговото развитие и за генериране на печалби.

Предложенията на Министерството на финансите включват и промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които до 30 юни 2023 г. се намалява срокът за прилагане на временната намалена ставка на данъка за доставките на ресторантьорски и кетъринг услуги, за общата туристическа услуга и за услугата за използване на спортни съоръжения. С постоянна намалена ставка на данъка продължават да се облагат доставките на услуги по настаняване, доставките на книги и периодични печатни произведения на физически носители или извършвана по електронен път и доставките на храни, пелени и хигиенни артикули, подходящи за бебета или за малки деца.

С измененията и допълненията на Закона за акцизите и данъчните складове се предлага течностите за електронни цигари, несъдържащи никотин, и заместителите на тютюна, съдържащи никотин, да се включат в обхвата на акцизните стоки и за тях да се прилагат правилата за тютюневите изделия. Предложенията включват и отмяна на въведените краткосрочни антиинфлационни мерки за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия, нулевата акцизна ставка върху моторните горива за LPG и за природния газ и нулевата акцизна ставка за произведената електрическа енергия от възобновяеми източници. Както „Труд News” това ще доведе до повишаване на цената на метана с около 3-35 ст. за килограм, а пропан-бутанът ще поскъпне с 20-23 стотинки за литър.

Министерството предлага и мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, които имат за цел по-ефективна превенция и противодействие срещу данъчните измами и укриването и невнасянето на данъци. Въвежда се задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на България на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона.

Предлагат се и мерки относно условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори – въвеждане на режим за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към данъчно задължени лица. Плащанията ще са по сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени на задължените лица изпълнителни листове за над 1000 лв. Този режим е законово развитие на постановките на Решение № 592 / 21.08.2018 г. на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, като се разширява и кръгът на задължените лица по това решение. Чрез него ще се въведе още един начин за информиране на публичните изпълнители за наличие на финансови средства в данъчно задължени лица. 

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика