Нов дълг три пъти по 500 млн. лв.

Нов държавен дълг за 500 млн. лв. ще пусне МФ следващия понеделник.

Следващият аукцион е на 8 ноември

Последния път нямаше голям интерес

За трети пореден път в рамките на близо 30 календарни дни от Министерството на финансите пускат нов държавен дълг в размер на 500 млн. лв. За следващия понеделник, 8 ноември, е насрочен аукцион, на който ще предложат на инвеститорите левови 5-годишни съкровищни облигации от емисия с падеж на 24 февруари 2026 г.

Напоследък държавни ценни книжа за по 500 млн. лв. Министерството на финансите пласира през седмица. Предишните два аукциона бяха на 11 и 25 октомври. На предишния аукцион интересът на инвеститорите към българските ценни книжа не беше голям. Общият размер на подадените поръчки беше за 517,9 млн. лв., или само 1,04 пъти повече от предложените на пазара ценни книжа. Нарасна и доходността, която поискаха инвеститорите, за да вложат пари в съкровищните бонове.

Като добавим аукциона, насрочен за следващия понеделник, общият размер на новия държавен дълг, пуснат през настоящата година, ще достигне 2,8 млрд. лв. От тях 2 млрд. лв. ще са пласирани от служебния кабинет само за периода от септември насам.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика