НСИ: Условията за правене на бизнес се подобряват през октомври

През октомври бизнес климатът се подобрява в сравнение с предходния месец, показва анкета на НСИ сред шефовете на фирми. Подобрение на стопанската конюнктура е отчетено в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността бизнес климатът се влошава.

Общото между мениджърите от всички сектори на икономиката е, че не очакват промяна на цените през следващите месеци. Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса. Другите проблеми в промишлеността, търговията на дребно и услугите са недостатъчното търсене в България и чужбина, както и конкуренцията. В строителството проблем е недостига на работна ръка.

Промишленост

Бизнес климатът в промишлеността се влошава спрямо септември в резултат на по-умерените очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.
Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2.4 пункта и достига 72,8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. 

Строителство

През октомври бизнес климатът в строителството се подобрява, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото състояние на фирмите. Настоящата строителна активност се оценява като леко повишена, а и очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Търговия на дребно

Бизнес климатът в търговията на дребно се подобрява в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за състоянието на фирмите през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Услуги

През октомври бизнес климатът в сектора на услугите се подобрява, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Коментари

Задължително поле