Областна администрация - Русе е в постоянен контакт с институциите в Румъния заради задимяването в района

Областна администрация - Русе

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев е изпратил ново писмо до префекта на окръг Гюргево Нина Кришу, както и до главния инспектор на Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“, с което изисква пълна информация за случилото се и респективно за предприетите мерки относно овладяването на вчерашния пожар на територията на окръг Гюргево. Това съобщиха от областната администрация.

Припомняме, че вчера в късния следобед бяха получени множество сигнали от граждани за задимяване и неприятна миризма в късния следобед на територията на град Русе. След направено заснемане от страна на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите беше установено, че димният облак е от Румъния.

В тази връзка беше установен контакт с Гюргевския окръжен инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“, като снимковият материал им беше изпратен с оглед подпомагане и максимално бърза лоюкализация на огнището. От тяхна страна беше получена информация, че става дума за запалено стърнище на изток от град Гюргево, на терен отдалечен от населено място. Бяха предприети незабавни мерки за потушаване на пожара и към момента ситуацията е овладяна.

„Информирам Ви, че ангажираните български институции извършват необходимите действия за недопускане на огнища, явяващи се замърсители на атмосферния въздух и околната среда на територията на област Русе,“ се казва още в писмото на заместник областния управител до институциите от Румъния, като в него са посочени и официално оповестените данни от страна на Регионалната инспекция по околната среда и водите от измерванията през вчерашния ден от АИС „Възраждане“.

Изразено е очакване към Румънската страна, че ще бъдат предприети по-ефективни мерки за недопускане на подобни пожари.

Коментари

Задължително поле