Област Търговище 15-та в страната по заплати

Най-добре плетени са работещите в образованието

На 15 място в страна е област Търговище по показателя средна работна заплата за първото тримесечие на годината, съобщиха от статистиката. През март средната брутна месечна заплата е била 966 лв., като се отчита ръст спрямо предходните два месеца на годината. Въпреки това по този показател Търговище изостава от средната стойност за страната, която в този период е била 1 208 лв.

Статистиката отчита постепенно нарастване на възнагражденията в областта спрямо заплатите от края на предходната година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са в сферата на селското, горско и рибно стопанство и други.

Най-голямо намаление пък е било регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия, както и на газообразни горива.

Спрямо първото тримесечие на 2018 г., средната месечна работна заплата е увеличена с 14.1%. В обществения сектор ръстът е с 11.8%, а в частния с 14.7%.

В област Търговище в началото на тази година с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са работещите в образованието, където се отчитат 1 149 лв., а най-ниско платени са била заетите в хотелиерството и ресторантьорството, където средните заплати са били около 560 лв.

Коментари

Задължително поле