ОбС- Благоевград подкрепи предложението на кмета д-р Атанас Камбитов за изграждане на компостираща инсталация

Общински съвет – Благоевград гласува „за“ предложението на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов за кандидатстване за изграждане на компостираща инсталация.

Проектът „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Той има за цел да гарантира, че всички постъпващи битови отпадъци на територията на община Благоевград ще бъдат обработвани и третирани по безопасен за околната среда начин.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се постигане намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци. Подходът включва осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. С реализиране на проекта ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на Европейския съюз.

Община Благоевград ще кандидатства в партньорство с общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград, включващо общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони