Общественият посредник на Благоевград д-р Валентин Василев взе участие в международна конференция

Общественият посредник на Община Благоевград д-р Валентин Василев и заместник-декан на Правно-исторически факултет при ЮЗУ „Н.Рилски“ участва в двудневна международна регионална конференция, организирана от Института по публична администрация на тема „Европейски ценности и обучението на публичната администрация“. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Доц. Василев беше единственият представител на университетската общност по „Публична администрация“ и участва по персонална покана от ръководството на Института.

Той изнесе доклад на тема „Университетско обучение на студентите по "Публична администрация“ - добри практики“, като представи опита на ЮЗУ Н.Рилски и Община Благоевград в изграждането на устойчиви и иновативни учебни програми, в които се съчетават практически научни изследвания, теоретични знания и нови управленски концепции. В доклада бяха представени добри практики при реализацията на научни изследвания с акцент върху непосредственото им приложение в работата на публичната администрация в области като мотивация и мотивационни стратегии; менторство и наставничество; работа с местните заинтересовани страни; ролята на обществените посредници в разработването на ефективни местни публични политики и други.

На срещата участваха представители на идентични на Института по публична администрация структури в Гърция, Румъния, Албания, Белгия и други, както и повече от 70 представители на административни структури на централната изпълнителна власт.

Института по публична администрация и неговия изпълнителен директор г-н Павел Иванов вече изпратиха и писмени благодарности на ръководствата на Община Благоевград и ЮЗУ Н.Рилски за отличната съвместна работа и високото равнище на представените на форума идеи и резултати, показващи отличната координация в работата между двете институции.

Коментари

Задължително поле