Община Бургас създава Център по генетика

Търсят европейско финансиране за проекта

Югоизточен научно-изследователски център по генетика и биотехнологии ще бъде създаден в Бургас. Идеята е на Община Бургас, която участва в Сдружение съвместно "Проф. д-р Асен Златаров", както и лечебни заведения, регистрирани на територията на общината. Сдружението ще кандидатства с разработен проект за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Ръководител на проекта е доц. Цветан Велинов – временно изпълняващ длъжността декан на Факултета по медицина в университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Целта на проекта е изграждане и развитие на съвременна диагностична лаборатория за геномни и метаболомни изследвания, която ще гарантира достъп на пациентите до постиженията и ефективността на персонализираната медицина.

В рамките на проекта, със средствата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъде осигурено модерно оборудване за лабораторията – секвенатор и съпътстващ специализиран диагностичен софтуер за изследване и проследяване на пациенти с туморна патология, както и друго специализирано оборудване, необходимо за създаването на модерната генетична лаборатория.

Другият важен акцент, върху който ще се концентрират дейностите по проекта е осъществяването на научни изследвания и анализи за разработване на нови методи за оптимизиране лечението на онкоболни пациенти.

Ползите за Бургас от изграждането на Научно-изследователски център по генетика и биотехнологии са безспорни:

- Подобряване грижата за здравето на гражданите на общината чрез гарантиране на достъп до модерни технологии за диагностика и терапии на значими социални заболявания, каквито са онкологичните.

- Възможностите на генетичната лаборатория ще подпомогнат ефективността на Общинската програма "Инвитро".

- Модерният лабораторно-диагностичен център ще даде възможност за развитие на Общинска програма за скрининг на всички новородени.

- Създаването на модерна генетична лаборатория ще допринесе и за подобряване на научно-изследователската и образователна дейност в Бургас.

- Периодично осъществяваните изследвания за ефективността на съвременните лекарствени терапии показват по безспорен начин също така, че прилаганите към момента медикаменти са неефективни в различна степен за лечение на пациентите.

Коментари

Задължително поле