Община Велико Търново осигурява над 805 000 лева за модернизация на образователна инфраструктура

Община Велико Търново осигурява 805 767 лева за модернизация на образователна инфраструктура. Сумата представлява съфинансиране по одобрен европейски проект, с който общината ще получи още 7,9 милиона лева по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Със средствата, чийто общ размер е 8,7 милиона лева, ще бъдат обновени базите на три училища - СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г. С Раковски“ и „Спортно училище Велико Търново“, както и три детски градини – „Пролет“, „Ален мак“ и „Рада Войвода“.

Ще бъдат реализирани групи от дейности, обобщени в три направления: постигане на енергийна ефективност; подобряване на базите на училищата и детските градини чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда на сградите; изграждане на инсталации с възобновяеми енергийни източници.

Необходимата сума ще бъде набавена чрез поемане на дългосрочен дълг от Фонда за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД. Кредитирането, което е заложено и в Бюджет – 2018, бе одобрено по време на днешното заседание на Великотърновски общински съвет. 60-месечен е погасителният план, а месечните вноски по никакъв начин не създават финансови трудности пред Община В. Търново.

Заместник-кметът на Старата столица Снежана Данева-Иванова обясни, че условията, свързани с кредита, са много добри и обезпечават оптималната реализация на инвестиционното намерение. Те са напълно съпоставими и дори по-изгодни спрямо банковите институции, предвид нивата на EURIBOR – средното лихвено равнище на банките в еврозоната.

Коментари

Задължително поле