Община Габрово спечели делото срещу местната топлофикация и на втора инстанция

Община Габрово спечели делото срещу местното топлофикационно дружество и на втора инстанция.

През август миналата година габровските магистрати постановихам, че дружеството не е изпълнявало с грижата на добрия търговец по отношение на своите абонати, като системно не е доставяло или е доставяло некачествена услуга, в нарушение на Закона за енергетиката и утвърдените от КЕВР и прилагани от дружеството Общи условия, с което са засегнати определяем кръг лица и са им причинени значителни вреди – имуществени и неимуществени.

Съдът постанови още „Топлофикация - Габрово” ЕАД да предприеме действия по отношение на потърпевшите абонати по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия, съгласно Общите условия на дружеството, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на своите абонати.

Решението на Апелативен съд – Велико Търново подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Коментари

Задължително поле