Община Лясковец е отличник по печелене на проекти

Работят по проект за насърчаване на зелени работни места за 1 350 000 в партньорство с побратимения румънски град Виделе

Най-мащабният проект в процес на реализация е свързан с побратимения румънски град Виделе. Отдавна двата града са в приятелски взаимоотношения, а официално преди четири години, на празника на Лясковец – Петровден, кметовете Николае Бадъною и д-р Ивелина Гецова, подписаха споразумение за побратимяване.

Първият проект между двете общини „Мрежа за зелени работни места” започна миналата година. Насочен е към насърчаване на екотуризма и био земеделието, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България. Проектът е в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България, като размера на приноса на ЕС е 1 219 573 евро, националното съфинансиране за двете общини е по 99 376 евро и собствен принос на общините - по 15 288 евро.

Основните дейности, включени в проекта, са насочени към получаване на необходимите активи и услуги за доставянето на качествени професионални обучения, курсове по чужди езици, както и съвместни трансгранични пазари. Други важни дейности са развитие на трансграничен бизнес инкубатор, разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна платформа за зелени работни места в селските райони; доставка и инсталиране на четири инфо-киоски, поставени на обществени места в двете общини; организиране на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория” за предприемачи от трансграничния регион.

Очаква се 250 участници да се включат в 6 професионални обучения, 500 - в специализирани езикови курсове, 160 - в съвместни трансгранични трудови борси и 100 души - в пет издания на лятната академия. Основната дейност по проекта се свежда до извършването на реконструкция и обзавеждане на сграда за обществено обслужване, бившия Младежки дом, където ще се изгради трансграничния бизнес инкубатор.

През април ще бъде сключен договор с фирма изпълнител за изпълнение на СМР и доставка на оборудване, а към момента се разработва web базирана система.

Други два проекта, които чакат одобрение по Програмата за трансгранично сътрудничество са „Възстановяване на екозона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец” и възстановяване зона за обществен отдих в село Козаревец”. С реализирането им ще се постигне развитие на трансграничния туристически продукт, базиран на местни традиции, природно и културно наследство, ще бъде модернизирана и туристическата инфраструктура на двата региона. Вторият проект предвижда оценка, картографиране и анализ на зоните, в които има риск от наводнения, изготвяне на сценарии и модели при наводнения, доставка на оборудване за мониторинг на водата, доставка на съвместна интегрирана система за ранно предупреждение и др. Партньор по проекта е Болинтин - Вале, Румъния. Двете проектни предложения са на обща стойност 4 млн. лв.

Коментари

Задължително поле