Община Опака прави социално предприятие за създаване на заетост

Кметът на Опака Лютфи Реянов търси всички начини за създаване на професионална реализация на безработни, които са загубили трудови навици и нямат квалификация, като създава социално предприятие.

Обучение и професионална реализация ще получат безработни

Социално предприятие за създаване на заетост, обгрижване на болни или възрастни хора, както и за благоустрояване на населените места, прави Община Опака. Дейността ще се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура „Развитие на социалното предприемачество”. Договорът с Министерството на труда и социалната политика е от април, а проектът ще продължи 17 месеца, уточни кметът на Опака Лютфи Реянов.

„Идеята ни е да ангажираме наши съграждани от рискови групи, за да ги мотивираме за трудова реализация, да ги обучим за професията работник в озеленяването, да им дадем нужните компетенции, за да постигнем интеграция на уязвими групи. Заетост трудно се създава в малките населени места, а сега ние, чрез социалното предприятие, ще постигнем няколко ключови цели наведнъж”, поясни кметът.

Освен в сферата на озеленяването и благоустрояването, трайно безработните без квалификация ще се реализират и като домашни помощници по второто направление на социалното предприятие. Те също ще преминат през теоретична подготовка. Така те ще подпомогнат хора, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието си.

Предвижда се да бъдат обхванати 32 човека, които ще имат осигурена заетост за една година, допълни кметът Реянов. След приключване на проекта ще продължи ангажираността на хората, които вече ще са обучени, ще са натрупали опит и ще са се интегрирали.

Паралелно с дейностите по проекта Общината продължава и работата по осигуряване на социални и лични асистенти на хора с увреждания или възрастни самотни. 49 са асистентите, които полагат грижи за 56 потребители. Услугата се явява продължение на приключилия в края на миналата година проект по „Независим живот”.

Коментари

Задължително поле