Община Петрич предлага изграждане на ново пътно трасе на изход от ГКПП „Кулата“

Община Петрич предлага да се изгради ново пътно трасе на изход от ГКПП-Кулата.

Тя предлага това в писмо, което е адресирано до МРРБ, МВнР, АПИ, Агенция „Митници“ .

Петрич мотивира желанието си заради затрудненото придвижване на МПС в участъка преди ГКПП „Кулата“, което води до сериозни задръствания, предизвиквани от интензивния трафик на вход и изход на българо-гръцката граница.

Към момента движението в този участък – пред граничния пункт, е организирано, като са осигурени по едно пътно платно за вход и изход от граничния пункт.

При ситуации, в които колони товарни автомобили изчакват пред пункта за влизане в Република Гърция, останалите МПС пътуващи в същата посока, навлизат в насрещното платно, по което се движат автомобили излизащи от пункта и влизащи в България, а това води до предпоставки за произшествия. Именно малката пропускателна способност на пътното платно за влизащите в Р Гърция автомобили и конфликтните ситуации с излизащите от пункта МПС, в комбинация с интензивния трафик, са основната предпоставка за честите задръствания на това място.

Този маршрут е най-натовареният път, минаващ през България по направлението Север-Юг, пише община Петрич в писмото си до институциите.

Петрич предлага да се реализира предвиждането в застроителния план (ПУП – ПЗ) на ГКПП „Кулата“, одобрен със Заповед №1230/14.12.1994 г. на Кмета на община Петрич, който сега е актуализиран. Съгласно устройствения план изхода и подхода към пункта е предвидено да се осъществяват както следва: за вход към ГКПП „Кулата“ в посока Р Гърция е предвидено двулентово пътно платно с обща ширина 10 м.

За изход от ГКПП и вход към нашата страна се предвижда ново пътно трасе с ширина 7 м.

Според отразеното в плана в обхвата на изходното трасе сега има изградена крайпътна ивица, но с одобряването на устройствения план се предвижда нейното премахване с цел изграждане на новото трасе.

Коментари

Задължително поле