Община Свищов обучава и наема млади кадри по проект

Община Свищов обучава и наема млади хора по европейски проект.

"В началото на юни се сключи допълнително споразумение между Министерството на труда и социалната политика и Община Свищов в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.Инициативата е под наслов “Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, обясниха от кметската управа на крайдунавоския град.

От общината допълват, че със споразумението се е удължил срока на договора от 15 на 18 месеца.

"Целта на проекта е да допринесе за устойчивото интегриране на пазара на труда на млади хора от община Свищов, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително млади хора, изложени на риск от социално изключване и млади хора от маргинализирани общности", коментират от общинската администрация.

В периода на реализация 60 младежи са преминали обучение за период от 3 месеца по следните професии и специалности като еколог, охранител, организатор на спортни прояви и първенства, офис секретар, административно обслужване.

"След приключване на обучението 56 от тези младежи бяха назначени на работа за период от 6 месеца", уточниха от кметството в Свищов.

Коментари

Задължително поле