Община Свищов подаде първото проектно предложение за 2020 година

Разработката е за изграждане на спортна площадка

В първия работен ден на новата 2020 г. община Свищов успешно подаде първото си проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“.Разработката е за изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“. Бюджета на проекта възлиза на 191 489 лв., като община Свищов ще участва с 101 489,00 лв. или 53 % от цялата сума.

В школото се обучават 744 деца, разпределени в 34 паралелки, а за тях се грижат 78 човека педагогически и непедагогически персонал. Сградата е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка в двора на училището за игра на децата е в лошо състояние. Поради напукани настилки и амортизирани спортни уреди, децата обучаващи се в учебното заведение не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени. В това си състояние площадката не отговаря на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, което я прави нефункционална и опасна.

Заложените дейности в проектното предложение предвиждат обособяване на игрище за минифутбол. Ще бъде обособено и игрище за баскетбол с нови баскетболни стойки и табла с рингове с мрежи, както и игрище за волейбол. Заложено е и подмяна на съществуващата настилка с акрилна спортна настилка, с висока пластичност и устойчивост на износване, подходяща за интензивни тренировки и спортни дейности.

Спортната площадка ще бъде оградена с ограда. Ще се изгради площадково осветление чрез монтаж на Led прожектори, като също така е предвиден и ремонт на трибуните, плюс доставка и монтаж на седалки за тях.

Проектното предложение е своеобразно продължение на политиката на общинското ръководство, насочена към подобряване материалната база на училищата и в подкрепа на спорта и спортните постижения на подрастващите.

Коментари

Задължително поле