Общинските съветници от ГЕРБ-Кресна: Не сме съгласни с предложеното от кмета на БСП увеличение на таксата за битови отпадъци

Общинските съветници от групата на ГЕРБ в Кресна няма да гласуват предложението на кмета от БСП Николай Георгиев за драстично увеличение на таксата за битови отпадъци. За жителите на Кресна кметът предлага двойно увеличение на такса смет, като тя се вдига от 3‰ на 6‰ на база данъчната оценка на имота. В останалите категории скокът също е осезаем.

Общинските съветници от ГЕРБ заявиха, че разбират необходимостта от осъвременяване на такса смет, но не и по този начин. Според тях данъкът трябва да бъде изчисляван според това от колко души се състои домакинството, а не върху оценката на имота.

„Смятането на таксата според данъчната оценка на имота не е справедливо и не отговаря на начина, по който в домакинствата се генерира смет. Самата сграда не натрупва и не изхвърля боклук – това е резултат от ежедневието на хората, които я обитават. Изчисляването на такса смет на база броя членове в домакинството е единственият начин този налог да отразява едно реално и обективно съотношение потребление/плащане, що се отнася до битовите отпадъци“, коментира Валентина Таскова, общински ръководител на ГЕРБ - Кресна и общински съветник.

Общинските съветници на ГЕРБ са категорични, че ще продължат да алармират обществеността, когато според тях е на лице нередност и некоректно отношение на кметския екип към жителите на общината.

Коментари

Задължително поле