Обявяват предварително превоза на стоки в ЕС

Обявяването на данни ще бъде доброволно

Търговците доброволно ще може да декларират пред НАП предстоящ превоз на рискови стоки. Става въпрос за транспорт с камиони над 3,5 тона, който започва в страна от ЕС и завършва в България, или започва тук и завършва в държава от ЕС. Това гласят промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети от Министерски съвет.

За рискови стоки се считат пшеницата, повечето плодове и зеленчуци, меса, сирена, морски дарове и др. Целта на промените е да се улесни контролът над рисковите стоки. Чрез предварителното деклариране на всеки превоз хората от НАП ще имат информация за движението на стоките и ще може да насочат проверките към рисковите търговци. Подаването на данни в НАП за превоз на стоки ще става само онлайн с електронен подпис. След подаване на информацията, от НАП ще дават уникален номер за всеки курс на камиона.

Няма да има предварително деклариране на внос и износ за страни извън ЕС. Причината за това е, че търговията с държави извън ЕС и сега подлежи на митнически контрол. При търговията с ЕС обаче има опити за укриване на данъци, тъй като при преминаване на границите не се попълват митнически декларации.

Коментари

Задължително поле