Опасният мост над жп линия край Шумен с искане за ремонт от 2 години

Çà îïàñíèÿ ìîñò ïàê ñå èñêàò ñðåäñòâà îò äúðæàâàòà, êàêòî è ïðåäè 2 ã.

Опасният мост край Шумен, от който се отцепи стоманено-бетонен борд с парапета и надвисна над жп. линия, е бил за ремонт отпреди 2 г. Както "Труд" писа, над 3 тона къс се отцепи и опря в контактната мрежа. За късмет беше забелязан от локомотивен машинист и светкавично бяха взети мерки за обезопасяването му.

През 2014 г. от Областно пътно управление са направили искане до Агенция "Пътна инфраструктута" за ремонт. Тогава обаче проучване на агенцията показало, че мостът е общинска собственост и финансиране не е разрешено. Според решение на Министерски съвет от 2007 г. е утвърден списъка на общинските пътища и от него става ясно собствеността на въпросния мост над жп. линията София-Варна.

Във вторник сутринта, когато пешеходната му част поддаде, между институциите пак се завърза спор чий е моста. В сряда областният управител на Шумен Донка Иванова/тя все още е на поста си, въпреки рокадата б.а./ подписа искане до служебния министър на регионалното развитие Спас Попниколов и председателя на АПИ Дончо Атанасов за проектиране, ремонт и уширяване на моста с количествено-стойностна сметка от 546 261 лв. Преди две години сумата е била приблизително същата.

Очаква се кметът на Шумен Любомир Христов да направи искане за промяна собствеността на мостовото съоръжение. Общината няма потенциал да го поддържа.

Коментари

Задължително поле