Орнитолози от Търново спасиха щъркел и кукувица с травма на крилото

Бял щъркел и кукувица са изпратени от експертите на РИОСВ – Велико Търново за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Щъркелът е млад, паднал от гнездото в горнооряховското село Драганово. Птицата е без видими травми и наранявания, а кукувицата е намерена в Априлци, с лека травма на едното крило.

Експертите на РИОСВ са проверили през май седем сигнала за замърсявания на околната среда. Установено е, че три сигнала за нерегламентирани замърсявания с отпадъци са основателни. Дадени са предписания на кметовете на селата Лесичери, общ. Павликени и Първомайци, общ. Горна Оряховица и на собственик на имот в местността „Куриите“, с. Първомайци до 16 юли да организират почистването на натрупаните битови и строителни отпадъци.

Проверен е сигнал за неприятна миризма и горене на пластмасови отпадъци на площадка на фирма в с. Соколово, общ. Дряново. При проверката е установено горене на смесени производствени и битови отпадъци в северната част на обекта. Издадено е предписание за почистването на струпаните отпадъци в двора на дружеството. За нарушението ще бъде съставен акт по реда на Закона за управление на отпадъците.

След сигнал за замърсен въздух в Южната промишлена зона на Велико Търново е проверен цеха за производство на ПДЧ. Установено е, че се експлоатират две от използваните три сушилни за дървесни частици. Пречиствателното съоръжение – сух електрофилтър работи в нормален режим. От подаването на сигнала до момента на проверката не са настъпвали аварии, които да доведат до нарушаване на нормалния експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение или до неговото спиране.

Коментари

Задължително поле