Освобождават фермери от внасяне на ДДС

БАБХ ще увеличи проверките на плодовете и зеленчуците, които се внасят у нас.

Министерство предлага облекчения за производителите на плодове и зеленчуци

Всички търговци влизат в регистър

Правят стратегия за износ

Производителите на плодове и зеленчуци да бъдат освободени от задължението да внасят Данък добавена стойност, предлага Министерството на земеделието, храните и горите. Това ще стане чрез въвеждането на механизъм за обратно начисляване на ДДС, който е залегнал в Директива 2018/2057 на Европейския съюз, посочва министърът на земеделието Десислава Танева в отговор на питане на депутата от БСП Спас Пенчев.

Според Танева чрез мярката ще се постигне ефективна превенция и борба с данъчните измами при доставките на плодове и зеленчуци.

Производителите ще бъдат освободени и от значителна данъчна тежест, което ще има положителен икономически ефект, аргументира се тя.

Министерството планира още създаването на база данни, чрез която ще се идентифицират търговците на плодове и зеленчуци. Тези, които не се в регистъра, няма да имат право да търгува с такъв вид стоки на територията на България. Предстои да стартира обществена поръчка за създаване на регистъра, който ще позволи обмен на данни между НАП, Агенция “Митници” и Българската агенция по безопасност на храните, уточнява земеделският министър.

Предвижда се увеличаване на броя на проверките, които БАБХ извършва при внос на плодове и зеленчуци.

Министерството ще се срещне с представители на търговските вериги, за да обсъди увеличаването на дела на българските плодове и зеленчуци в магазините. Срещата ще се състои на 18 юли, посочва още Танева.

Подготвя се анализ на сектора плодове и зеленчуци, на базата на който ще се изготви стратегия за износ. В нея ще се опишат експортните предимства на страната ни и ще се определят пазарните ниши, така че да се постигне устойчив ръст на изнесените количества и свежи, и преработени плодове и зеленчуци.

Коментари

Задължително поле