Осиновителите на деца до петгодишна възраст ще ползват платен отпуск за една година

Всички осиновители на деца до петгодишна възраст ще ползват платен отпуск за една година от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на пет години. Това гласят приети на първо четене промени в Кодекса на труда, които целят повишаване на мотивацията да се осиновяват деца.

По време на отпуска осиновителите ще получават, както и останалите осигурени родители, 90 на сто от среднодневния си осигурителен доход за предходните 24 месеца. Председателят на социалната комисия Хасан Адемов оцени позитивно промените:

"Този законопроект се опитва и в голяма степен намира начина, по който да бъдат равнопоставени осиновителите на деца до двегодишна възраст и на тези, които са в диапазона между две и петгодишна възраст."

По време на дебата от БСП настояха тези разпоредби да се отнасят и за осиновени деца над петгодишна възраст.

Коментари

Задължително поле