Остава ДДС-то за книги и периодични издания

В редица държави ДДС върху учебници, книги и периодични издания липсва или е чувствително намалено.

Искането за намаляване е колективно дело на група видни писатели

В писмо финансовият министър Владислав Горанов обяснява, че такава мярка няма да намали разходите на потребителите

Преди месец Българският П. Е. Н.-център, обединяващ видни имена на съвременни писатели, внесе официално писмо до Народното събрание, Министерския съвет и министерствата на финансите, на образованието и на културата, с което се призоваваше да се преосмисли културната политика и да се намали финансовата тежест върху крайния потребител на учебници, книги и периодични издания, като се премахне ДДС или се сведе до 5%. Писмото е колективно дело на група писатели и беше подписано от световноизвестната писателка Здравка Евтимова - председател на нашия П. Е. Н.-център. То беше подкрепено от председателите на Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели, Асоциация “Българска книга”, Съюза на преводачите, Съюза на народните читалища и др. съсловни организации. Целта беше ясно формулирана: книгата да стане достъпна за широки слоеве от българското общество, тъй като статистиката показва, че средногодишно българинът отделя едва 10 лв. за книга.

Проблем е и за библиотеките в страната да се снабдят с новите книги поради високите цени и ограничените им субсидии. Беше посочено, че в редица държави от ЕС се прилагат преференциални ДДС ставки. Припомняме ги: Англия и Ирландия - 0%; Люксембург - 3%; Италия, Испания - 4%; Румъния, Хърватска, Кипър, Малта, Полша, Унгария - 5%; Франция - 5.5%; Гърция, Швеция, Холандия, Португалия, Белгия, Гърция - 6%, Германия - 7%, Естония, Литва - 9%; Словения - 9,5%; Австрия, Словакия, Финландия - 10%; Латвия - 12%; Чехия - 15%; България - 20%.

Чрез официално писмо, адресирано до Здравка Евтимова, финансовият министър Владислав Горанов отговори, че такава мярка не се предвижда.

“Единната ставка за ДДС кореспондира с важни принципи на данъчната политика - отраслова неутралност и равнопоставеност на данъчно задължените лица. Въвеждането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за определени доставки на стоки и услуги от първа необходимост или за социално полезни стоки не може да се разглежда изолирано и е необходимо същото да се преценява, както в контекста на данъчната политика, така и на другите политики на страната”, се казва в писмото.

В него подчертава още, че е подобна е и традиционната гледна точка на Европейската комисия.

“Опитът на други държави членки на ЕС, прилагащи по-широк обхват на диференцирани ставки за доставки на стоки и услуги, показва редица проблеми, свързани с администрирането на данъка. Диференцираните ставки са предпоставка за въвеждане на допълнителни задължения за отчетност на задължените лица, което води до увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса.

С оглед на това, стремежът в тези държави е към ограничаване прилагането на намалените ставки на данъка или увеличаването им в посока изравняване със стандартната ставка. Намаляването на ставката на ДДС увеличава риска от данъчни измами и укриването на данък. Мярата изисква въвеждане още по засилен контрол с цел предотвратяване на данъчните измами и укриване на ДДС, което ще доведе до увеличаване на разходите на приходната администрация”, пише още в отговора на министър Горанов.

Коментари

Задължително поле