Отлагат вноските по бързи кредити

Към момента в БНБ няма постъпили оплаквания от граждани с потребителски и ипотечни кредити, става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов.

За болни от COVID-19 и останали без работа

При незаконен натиск хората да плащат, да се обръщат към полицията, съветва министър Горанов

Мерките важат за извънредното положение

Фирмите за бързи кредити ще отлагат плащането на вноски от клиентите им. За това са се договорили членовете на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). Част от предприетите от фирите за бързи заеми мерките включват пълно или частично отлагане на вноски, както и предоговаряне на срокове за погасяване на задължения, на клиенти, които са засегнати от пандемията. От възможността за отлагане на плащанията може да се възползва всеки болен от COVID-19, останал без работа като последица от пандемията, или е в неплатен отпуск по време на извънредното положение. Облекченията ще бъдат валидни за периода на извънредно положение в страната, ще се прилагат на базата на предоставяне на документ, удостоверяващ съществуване на основанието за отлагане на вноските и ще бъдат достъпни за клиентите, които са изплащали редовно кредитите си до въвеждане на извънредното положението, посочват от АОНК.

Хората трябва да са много внимателни при предоговаряне на бързите заеми и да четат документите, които подписват. В момента фирмите за бързи заеми нямат право да пристъпят към редица способи за принудително събиране на задълженията. В закона за извънредното положение специално е записано, че при забава за плащане по договори за лизинг, кредит и други форми на финансиране (включително бързите заеми), не се начисляват наказателни лихви и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи. Освен това в закона е посочено, че не се налагат запори на банкови сметки на физически лица, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и не се извършват описи на вещи и имоти на граждани, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Към момента в БНБ няма постъпили оплаквания от граждани, ползвали услуги на финансови институции, в това число потребителски и ипотечни кредити, за нарушения на правилата в закона за извънредното положение. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутата Кристина Сидорова от БСП.

В случай, че фирма за бързи кредити не спазва закона за извънредното положение, засегнатите длъжници имат редица възможности за защита, посочва Горанов. Жалби по договори за потребителски и жилищни кредити може да бъдат подавани до Комисията за защита на потребителите. Освен това хората могат да търсят правата си и в съда. За действия, свързани със заплаха или принуда за плащане от страна на финансови институции, които са в противоречие със закона, хората могат да се обърнат и към полицията, става ясно от отговора на министър Горанов.

Коментари

Задължително поле