Отсрочват банкови заеми до края на 2021 г.

БНБ одобри правилата за отсрочване на банковите кредити.

Общият срок на отлагане на вноските е до 9 месеца

Фирми и граждани могат да подават заявления до 23 март

Важи и за кредитни карти

Хората и фирмите могат да отсрочат банковите си заеми до края на 2021 г., ако са пострадали от мерките срещу разпространението на Covid-19. Новите правила на мораториума върху заемите бяха одобрени от БНБ.
Срокът за подаване на заявления от гражданите и фирмите с искане за отсрочка на земите се удължава до 23 март 2021 г. Банките трябва да се произнесат за исканата отсрочка до 31 март. А самото отсрочване може да бъде до 9 месеца. Т. е., ако заявлението за отсрочване на вноските по кредит бъде подадено към края на март, реално заемът може да бъде отсрочен до края на 2021 г.

За заемите, които вече са били отсрочени, сега длъжниците отново може да поискат няколко месеца да не правят вноски. Но общият срок на отсрочката е до 9 месеца. Т. е. ако фирма е ползвала отсрочка от 6 месеца, сега може да поиска още 3 месеца гратисен период.

Условията за ползване на мораториума по кредитите са към 1 март 2020 г. и към датата на подаване на заявление в банката, заемът да е редовно обслужван или да има просрочие до 90 дни.

От БНБ са одобрили два варианта на отсрочване на заемите. При първия през гратисния период длъжниците не плащат нито лихви нито главница. В този случай клиентите на банката трябва да подпишат анекс към договора си и срокът на заема да бъде удължен с толкова месеца, колкото е отсрочката. А дължимата лихва за гратисния период ще бъде разпределена между оставащите вноски по заема. Вторият вариант е да бъде отсрочена само главницата, а клиентите на банките да продължат да плащат лихви. В този случай срокът на заема също трябва да бъде удължен с поискания от клиента гратисен период.

Отсрочване може да се поиска и за задължения по кредитни карти и овърдрафт по банкова сметка. Сроковете, в които може да стане това, са същите както при заемите.

Коментари

Задължително поле