Отсрочиха заеми за 8,1 млрд. лв.

БНБ

Банките с печалба от 515 млн. лв.

Банките отсрочиха заеми в общ размер 8,117 млрд. лв. заради кризата, свързана с COVID-19, обявиха от БНБ. Към 30 юни 2020 г. са подадени общо 118 584 искания за отсрочване на задължения с балансова стойност 9,772 млрд. лв. От тях са одобрени 98 499 искания за 8,117 млрд. лв.

Фирмите са подали 15 068 заявления за отсрочване на заеми за 7,539 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 156 броя за 6,207 млрд. лв. От домакинствата са подадени 103 516 броя искания за 2,233 млрд. лв., от които са одобрени 85 343 броя за 1,910 млрд. лв.

Печалбата на банките към 30 юни 2020 г. е 515 млн. лв., при 918 млн. лв. за първите шест месеца на 2019 г., съобщиха още от БНБ. Разходите за обезценка на лоши кредити към края на юни са 380 млн. лв., като се повишават със 197 млн. лв. (107,8%) спрямо същия период на миналата година.

Активите на банковата система към 30 юни са 115.3 млрд. лв. През месец юни се увеличават с 407 млн. лв., а спрямо 31 март – със 158 млн. лв. Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система в края на юни е 67 млрд. лв. и спрямо края на март 2020 г. отбелязва понижение с 52 млн. лв. За намалението оказват влияние извършените продажби на кредити.

През тримесечието намаляват кредитите за нефинансови предприятия (с 415 млн. лв., 1,1%), а се увеличават тези за домакинства (със 198 млн. лв., 0,8%).

Депозитите в банковата система се увеличават през второто тримесечие с 263 млн. лв. до 97,8 млрд. лв. Растеж има в привлечените средства от домакинствата (с 937 млн. лв., 1,6%), от нефинансовите предприятия (с 440 млн. лв., 1,6%) и от сектор държавно управление (с 36 млн. лв., 1,2%).

Собственият капитал в баланса на банките нараства през тримесечието със 141 млн. лв. и възлиза на 14,7 млрд. лв. в края на юни.

Общият размер на лошите кредити е 6,017 млрд. лв. в края на юни, като това представляват 8,11% от отпуснатите от банките заеми.

Коментари

Задължително поле