От незаконна тръба точи вода „Михалково“ АД

Дружеството бутилирало години наред чрез добив от нерегламентиран водопровод

В броя си от 23 юли тази година “Труд” публикува разследване, озаглавено “Крадена вода ни продава “Михалково” АД. В материала бе доказано с безспорни факти как акционерното дружество с управител Димитър Дългъчев, чиято фабрика се намира в село Михалково в област Смолян, бутилира без разрешително изворна вода. Разследването на вестника предизвика реакцията на няколко институции – Комисията за защита на потребителите, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”, Министерство на здравеопазването, Държавния национален строителен контрол, ВиК-Смолян, община Девин. В продължение на два месеца “Труд” комуникираше с изброените ведомства, за да проследи развитието на казуса с незаконната дейност на “Михалково” АД и какви са предприетите мерки. Оказа се, че дори след като административната машина се е задействала, има вариант предприятието да продължава да заобикаля разпоредбите.

Липса на строителни книжа за водопровода, чрез който се добива изворна вода „Михалково”, установи проверката на Районната дирекция на Държавния национален строителен контрол след публикуването на разследването на „Труд” от 23 юли - „Крадена вода ни продава „Михалково” АД.

Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) отклонението от централната тръба, която е собственост на ВиК-Смолян, е строителство. За да се осъществи такава дейност е необходимо изработването на проект за водопровод, какъвто няма. Също така съоръжението минава през частни имоти, което е забранено. Всичко това прави тръбата незаконна, защото не покрива изискванията по ЗУТ.

Отделно според Наредба номер 1 за номенклатурата на видовете строежи водопровод от този тип е първа категория строителство. Тоест за да се изгради законно такава тръба, трябва документация и разрешителни, каквито са необходими за участък от магистрала.

Според официалния отговор, изпратен от ДНСК след запитване на „Труд”, на отклонението са направени две проверки. При първата „е установено наличие на съществуващ етернитов водопровод за захранване на ТПК „Михалково”. По данни на възложителя (дружеството – б.а.), същият е реализиран през 80-те години, вписан е в дълготрайните активи на предприятието. В съществуващия водопровод е прокарана нова политиенова тръба ф50 със спирателен кран за захранване с вода”.

В случая от ДНСК обясняват за стара тръба, която е изграждана преди близо 30 години. Тя е вписана навремето в активите на ТПК „Михалково”, което бутилира минералната вода, а „Михалково” АД отговаря за изворната. ТПК-то е бившата кооперация на селото и там шеф също е Димитър Дългъчев. С минералната вода няма законови проблеми, за разлика от изворната.

В старата тръба предприятието е сложило нова, по тясна. Проблемът е, че проверка на „Труд” показа, че старата тръба не достига до фабриката за бутилиране. Тя вероятно е удължена чрез новата, като и за това няма разрешително, въпреки че е необходимо такова.

От ДНСК обаче са категорични, че „за захранване на предприятието се ползва съществуващият водопровод, изграден през 80-те години”. Това на практика е невъзможно, защото той не стига до фабриката и трябва да е удължен, за което също се изисква одобрен проект за строителство. Остава въпросът защо от Районната дирекция на строителния контрол са си затворили очите за тези факти и смятат случая за приключен.

Информацията за липсата на каквито и да е строителни книжа и за удължаването на съществуващата тръба, и за незаконната, която според ДНСК не работи и е махната, бе потвърдена и от община Девин. В официален отговор до „Труд” от местната управа са категорични, че такава документация при тях няма. И още нещо – в община Девин няма строителни книжа и за водопровода, построен през 80-те години на миналия век (виж факсимилето в галерията).

Мариян Николов, ВиК-СмолянИнж. Мариян Николов, управител на ВиК-Смолян, пред „Труд“: Не сме давали разрешение на „Михалково“ АД

„Отклонението, което са направили за ползване на изворната вода не е наша собственост, а и не са ни искали разрешение да го направят”, заяви пред „Труд” управителят на ВиК-Смолян инженер Мариян Николов.

„На отклонението сме сложили наш водомер за отчитане ползваната вода дружеството. Това обаче е заварено положение още от времето, когато местната кооперация в с. Михалково е била собственик на фабриката. Ние документ не сме издавали”, добави Николов. Той обясни, че това, което ВиК-Смолян е направило, е да даде писмено съгласие за доставка на вода за питейно-битови нужди по 0.4 л/сек, което „Михалково” АД сложили като разрешително на етикета си в разрез със закона.

„Тази вода не е за бутилиране и за търговски цели. Плюс това разрешителните за бутилиране не ги издаваме ние, а Басейновата дирекция в Пловдив. Факт е, че наши писма са цитирани за ползване. Но тези писма не са за бутилиране, а за ползване вода за комунално-битови нужди. За такова нещо трябва да се представи проект, съгласуван с нас, а такъв проект в нашите архиви няма. И понеже няма проект, не можем да кажем чия собственост е това отклонение”, обясни още инж. Николов.

Той разказа, че управителят на „Михалково” АД Димитър Дългъчев е бил категоричен пред ВиК-Смолян, че въпросният водопровод е собственост на дружеството.

„Но ние документ за такова нещо при нас нямаме. Фактът е, че фирмата използва водата основно, за да я бутилира и продава, а не само за питейно битови нужди, за каквото сме се съгласили”, обясни шефът на ВиК-Смолян.

Измамата с етикета: Няма никакви разрешителни за водовземане

В разследването на „Труд”, публикувано на 23 юли, бе доказано още, че „Михалково” АД от много години няма нужните разрешителни за водовземането, благодарение на което бутилира изворна вода и преди публикацията продаваше в търговската мрежа.

Документите, които „Труд” публикува на страниците си в края на юли, показват че „Михалково” АД нарушава нормативните актове още с етикета на бутилките с изворна вода. На тях пише, че водата е добита от „водоизточник – каптиран извор „Персенк” с разрешително за водовземане ПТО236/20.06.2013”. Но този номер не е на разрешително. Това е изходящ номер на Съгласие от ВиК-Смолян, с което на Димитър Дългъчев, в качеството му на „изпълнителен директор” на „Михалково” АД, се позволява да използва вода за питейно-битови нужди от водоизточниците „Персенк 1” и „Персенк 2”. Тоест дружеството има право да си набавя вода за миене на ръце, за тоалетна, за пиене от чешмата, но не и да я ползва за бутилиране. И това е логично, защото ВиК-Смолян няма нищо общо с издаването на разрешителни за водовземане – това е отговорност на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

Веднага след разследването на вестника от Комисията за защита на потребителите обясниха пред „Труд”, че са предприели нужните мерки.

„На етикетите на бутилираната от „Михалково” АД вода дружеството твърди, че водата е добита от водоизточник КЕИ „Персенк” с разрешително за водовземане, каквото предприятието доказано не притежава. Видно от разпоредбата на чл. 68ж, т. 4 от Закона за защита на потребителите тази търговска практика на „Михалково” АД попада в черния списък на нелоялните заблуждаващи търговски практики и като такава тя е забранена за прилагане съгласно чл.68в от ЗЗП. Заповедта на КЗП за забрана на нелоялната практика все още не е влязла в сила. По закон санкцията за нелоялна търговска практика е от 1000 до 30 000 лв. при първоначално нарушение и от 3000 лв. до 50 000 лв. при повторно”, обясниха от ведомството в официален отговор за „Труд”. На интернет страницата на КЗП има съобщение, че на „Михалково” АД е издаден индивидуален административен акт за нелоялна търговска практика (виж факсимилето в галерията). Датата на съобщението е 3 септември, като в него е посочено, че ЗЗП е нарушен, а дружеството има две седмици да обжалва акта.

От Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” отговориха на запитването ни дали „Михалково” АД има действащи разрешителни за водовземане – отговорът е „Не”.

„Дружеството извършва водовземането от „Персенк 1” и „Персенк 2” без да има това право и не притежава разрешително за водовземане, съгласно чл.44, ал.1, от Закона за водите. За констатираното нарушение е образувано административно-наказателно производство против ”Михалково”АД, като е съставен Акт за установяване на административно нарушение №33/16.04.2018 г. и е издадено постановление №182/17.07.2018 г., което в момента се обжалва”, заявяват от Басейновата дирекция. И допълват, че от фирмата са подали заявления за разрешителни за водовземане за бутилиране на изворна вода, но те все още не са издадени.

„Разрешителното е на етап обявяване от община Девин, която трябва да ни уведоми. След като тази процедура мине, ако няма възражения от други заинтересовани страни, тогава се издава”, обясниха от Басейновата дирекция.

По казуса „Труд” потърси позиция от Министерството на здравеопазването, тъй като проверки са правени и от Районната здравна инспекция в Смолян.

Пред екипа ни главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев обясни, че според официалната информация „Михалково” АД е спряло бутилирането на изворна вода, докато „си оправи документално нещата”.

„Това, което искаха от нас, бе да им дадем възможност да си оправят документите и малко да им удължим срока, докато всичко им стане изрядно. Има какво да си оправят с документацията – с Басейнова дирекция, с ВиК и учредяване на санитарно охранителна зона (СОЗ)”, каза Кунчев.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България