Крадена вода ни продава „Михалково“ АД

Въпреки доказаните нередности дружеството продължава своята дейност

На етикета на бутилките с изворна вода е записан изходящ номер, вместо разрешително

Димитър Дългъчев, управител на фирмата, погазваща законодателството, оглавява Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки

Без разрешително бутилира изворна вода акционерното дружество „Михалково“, чиято фабрика се намира в едноименното село в област Смолян.

Разследване на „Труд“ показа, че компанията, чийто управител е Димитър Дългъчев, от много години няма никакви документи за дейността, която упражнява и на практика пуска на пазара крадена вода.

Самият Дългъчев призна пред екип на вестника, който посети производствения цех, че „Михалково“ АД няма нужните разрешителни. Бизнесменът се оправда, че процедурите били много бавни, а конкуренти му пречели да си набави документацията и да работи легално. (виж интервюто).

Фактите

Документите, с които „Труд“ разполага, показват че „Михалково“ АД нарушава нормативните актове още с етикета на бутилките с изворна вода. На тях пише, че водата е добита от „водоизточник – каптиран извор „Персенк“ с разрешително за водовземане ПТО236/20.06.2013“.

Фактите, до които вестникът стигна по време на разследването си, са категорични, че номерът ПТО236/20.06.2013 не е на разрешително. Това е изходящ номер на Съгласие от ВиК-Смолян, с което на Димитър Дългъчев, в качеството му на „изпълнителен директор“ на „Михалково“ АД, се позволява да използва вода за питейно-битови нужди от водоизточниците „Персенк 1“ и „Персенк 2“ (виж Факсимиле 1 и снимката към него в галерията долу). Тоест дружеството има право да си набавя вода за миене на ръце, за тоалетна, за пиене от чешмата, но не и да я ползва за бутилиране. И това е логично, защото ВиК-Смолян няма нищо общо с издаването на разрешителни за водовземане – това е отговорност на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Заключение по въпроса има и от главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. В писмо до РЗИ-Смолян д-р Кунчев потвърждава, че от данните от публичните регистри е видно, че „Михалково“ АД „произвежда бутилирани изворни води в нарушение на националното законодателство“ (виж карето и Факсимиле 2 в галерията долу).

Така се оказва, че с подвеждащата информация на етикета и липсата на разрешителни „Михалково“ АД погазва три нормативни акта – Закона за храните и Закона за водите, както и Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални,изворни и трапезни води.

Но това не е всичко. Дружеството няма и разрешителни за водопроводното отклонение, което си е изградило от централния водопровод на ВиК-Смолян, на базата на съгласието за ползване на вода за питейно-битови нужди. Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) отклонението, за което има и изградена шахта, е строителство трета категория. За да се осъществи такава дейност е необходимо изработването на проект, какъвто няма. Също така водопроводът минава през частни имоти, което е забранено. Всичко това прави тръбата незаконна, защото не покрива изискванията по ЗУТ.

Тези безспорни факти са констатирани при проверки на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и заради нарушенията са образувани административно наказателни производства, като „Труд“ разполага с документацията. (Виж факсимилета 3 и 4 в галерията долу).

Отделно предприятието, оглавявано от Димитър Дългъчев, не е изградило и задължителните по закон Санитарно-охранителни зони, които трябва да има всяка фирма, бутилираща вода.

Иронията е, че Дългъчев е председател на Управителния съвет на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Именно това е организацията, която трябва да следи дали нейните членове изпълняват професионалните стандарти. А фирмата на шефа на Асоциацията не спазва закона от много години. Но оттам не предприемат мерки и не искат оттеглянето на Дългъчев, който дискредитира и членовете на организацията с незаконната дейност на „Михалково“ АД.

Бездействие

Въпреки редицата доказани нередности, констатирани от националните власти и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция в Смолян от години не прави нищо по случая със закононарушенията на „Михалково“ АД.

Тъй като РЗИ-Смолян бездейства, „Труд“ призовава със случая да се заемат институциите на национално ниво – Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите (която също досега не е направила нищо).

В противен случай ще остане впечатлението, че държавата не си мърда пръста в ситуация, в която е видно, че едно юридическо лице не признава закона и дълги години го гази.

Направено е предписание на РЗИ-Смолян

Макар че главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев е изпратил предписание до шефката на РЗИ-то Мими Кубатева, мерки все още няма. Д-р Кунчев е изискал от Кубатева да изпрати до Министерството на здравеопазването всички предприети действия относно „Михалково“ АД – проверки, констатации, установени нарушения на Закона за храните и Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални,изворни и трапезни води. Срокът е бил до 4 май (виж Факсимиле 2).

димитър дългъчев

Управителят на „Михалково“ АД Димитър Дългъчев пред „Труд“:

Нямаме разрешителни, но ще си извадим

- Г-н Дългъчев, защо бутилирате вода без разрешителни?

- В процедура на издаване на разрешителни сме.

- Защо този номер (от съгласието на ВиК – б.а.) съвпада с номера на етикета, където пише „разрешително за водовземане“. Това е изходящият номер на съгласието, не е разрешително. Защо е на етикета? И къде са разрешенията за водовземане?

- Имаме договор за ползване на количества вода.

- Какви водни количества? За какви нужди? За питейно-битови или за бутилиране? Тук, това нещо на етикета е абсолютно същото, като изходящия номер на съгласието, Защо се намира на етикета?

- Защото на етикета трябваше да пише договор номер еди кой си.

- Дори договорът не е разрешително.

- Договорът е разрешение, ВиК дава съгласие.

- За бутилирането разрешението го издава Басейновата дирекция.

- Да, така е, но ние ще си вземем разрешително, в процедура сме да го получим.

- В момента се оказва, че бутилирате вода, без да имате разрешително.

- В процедура сме.

- От 2013 бутилирате без разрешително.

- За това сме тръгнали да си изкарваме

- Пет години?

- Да, някой път толкова траят процедурите.

- А имате ли някакви административни предписания направени?

- Имаме административни направени предписания и си изкарваме разрешително за водовземане. Ако не ни пречеха, досега щяхме да сме го изкарали. Имаме направено предписание, което трябва да изпълним в определен срок.

- Имате ли актове за административни нарушения?

- Нямаме актове за административни нарушения (това не е вярно, виж Факсимиле 3 и 4 - б.а.).

- Но могат да ви наложат глоби и санкции, защото сте без разрешително.

- Могат. Затова опитваме по най-бързия начин да извадим разрешително.

- Най-бързият начин от 2013 година ли е, много време е това?

- Законодателството се променя много през годините. Първо бяхме на договор с ВиК през 2003 година.

- А това номерче тук на етикета ще го смените ли, щом получите разрешителното?

- Да, разбира се. Знаем, че това ни е болният въпрос. Но това нещо можеше да е решено, ако миналата година институциите бяха по-пъргави, сега всичко щеше да е наред.

- Не говорим за миналата година, а за 2013. Ако беше няколко месеца – добре, но това са 5 години.

- Вижте, ние от 7-8 години добиваме тази вода и трябва да ви кажа, че е в перфектно състояние.

- Не говоря за водата, а за документацията.

- Не случайно в Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки се борим да направим правила, които да са железни.

- Вие сте председател на тази асоциация, нали?

- Да.

- Но Вие в момента сте в ситуацията да добивате вода без разрешителни?

- Точно за това става въпрос.

- Значи затова слагате на етикета този номер, защото нямате разрешително?

- Точно така. Може би трябваше да напишем договор еди кой си номер – това явно ни е грешката.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България