От октомври стартират мобилни социални и здравни услуги в община Търговище

Снимка: Архив

От октомври Община Търговище започва предоставянето на мобилни социални и здравни услуги по проект за патронажна грижа, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това стана ясно при представянето на стартиралите дейности в местната администрация.

По проекта, в рамките на до 2 часа дневно, ще бъдат осигурени медицински грижи, рехабилитация в домовете и подкрепа в ежедневни битови дейности на 118 потребители за период от 12 месеца. Включените в проекта могат да са на пенсионна възраст, хора с увреждания, както и претърпели оперативна интервенция или друго лечение, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи. Потребителите ще получават грижи в зависимост от състоянието и заболяването си за различни периоди от време. Това ще даде възможност да бъдат обхванати повече хора от различните групи.

Персоналът по проекта ще се състои от общо 17 души - медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници, социални работници и психолог, припомниха от местната администрация.

В момента тече прием на документи на желаещите да се включат в екипа за предоставяне на мобилните услуги, както и на заявления на потенциални потребители.

По проекта за патронажната грижа ще бъдат закупени 2 автомобила, за да се придвижват екипите до обхванатите от услугите, които ще се изпълняват и в селата от общината.

Общата стойност на проекта, който се изпълнява от Община Търговище, е 313 797 лв.

Коментари

Задължително поле