Пари за бебета, лекари и учители заделя Монтана в бюджет 2019

Община Монтана е заложила за пръв път в проектобюджета си за 2019 г. средства за поощряване раждаемостта, за привличане на млади лекари и учители и за подпомагане бизнес идеите на млади хора. В подготвеният за обсъждане и приемане от местния парламент финансов план за тази година са предвидени 30 000 лева за еднократни помощи при раждане на дете.

Средствата ще се отпускат по ред и начин, определен с наредба на Общинския съвет. 10 хиляди лева са планирани за стипендии на студенти по медицина и педагогика при условие, че младите специалисти се върнат след завършването на образованието си на работа в Монтана.

Проектобюджетът включва и фонд със стартов капитал от 10 000 лева за подпомагане на млади хора/ до 35 години/ при започване на бизнес.

Помощта ще бъде до 3 000 лева. Други 6 хиляди лева пък са отделени за издръжката на Бизнес инкубатора в града. Стартовата рамка на бюджет 2019 на община Монтана е 43, 7 млн. лева приходи и разходи, стана ясно на публичното обсъждане на документа. Още близо 11 млн. лева се предвижда да бъдат усвоени през годината чрез проекти, финансирани по програми на Европейския съюз. Най-големите от тях са свързани с подобряването на околната среда.

През 2019 ще започне изграждане на компостираща инсталация за 4, 8 млн. лева. Други два проекта са насочени към подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез пряко финансиране на домакинствата за преминаване на екологични източници на отопление. В бюджета са планирани и средства за издръжка на клуба на пенсионерите, двамата храма „Св. Св. Кирил и Методий” и „Свети Дух”, за пътуване с градски обществен транспорт на жители на Монтана над 70 годишна възраст, както и за отпускане на еднократна помощ до 400 лева за хора с тежко материално положение. Със средства от общината ще бъде закупена и апаратура за хирургичното отделение и реанимацията на областната болница и ще бъде направен ремонт на операционния блок на ортопедията.

„Това е най-големият бюджет през последните 20 години и за пръв път ще бъде внесен за приемане от Общинския съвет още през януари”, заяви кметът Златко Живков.

Коментари

Задължително поле