Парламентът отмени по-високия имотен данък за второ жилище в курортите

Снимка: Денислав Стойчев/архив

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Те бяха наложени от решение на Конституционния съд, който отмени част от разпоредбите - за високия данък за недвижимите имоти, разположени в курортите, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване.

Депутатите приеха промени, с които по-високите данъци да бъдат преизчислени, тъй като отменената разпоредба е в сила от 1 януари 2019 г.

Данъчно задължените лица ще дължат за всички недвижими имоти данък за 2019 г. в еднакъв размер в определените от съответната община граници от 0,1 до 4,5 на хиляда наложен върху съответната данъчна основа. Данъкът за жилищните имоти за 2019 г. ще се преизчислява служебно и съобщава на данъчно задължените лица.

Лицата, предплатили до 30 април данъка за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5% върху преизчисления данък. Надвнесените суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Председателят на Бюджетната комисия в НС Менда Стоянова разясни какво са длъжни да правят общините и гражданите, за да бъде коректно върната сумата:

"Тази отмяна на Конституционния съд важи от 1 януари 2019 г. и общините следва служебно да преизчислят данъка на всички тези хора, които са засегнати от отменената разпоредба, да им го съобщят и ако тези хора са си платили данъка, да им го възстановят или прихванат за други техни задължения, ако те желаят това".

Коментари

Задължително поле