Парламентът прие окончателно новия закон за горивата

Снимка: Архив

Народните представители приеха окончателно новия закон за горивата. Той ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Един месец след влизането му в сила министърът на икономиката трябва да издаде наредба за подаването на заявления за регистрация от търговците на едро и дребно, съхраняващите нефт и нефтени продукти, както и дистрибуторите. Заявленията трябва да бъдат подадени в 3-месечен срок, след като Министерството на икономиката публикува информация за необходимите документи.

Депутатите регламентираха глобите и реда за отнемане на имущество и превозни средства при установени нарушения от търговците на горива. За извършване на дейност без регистрация глобата или имуществената санкция е от 25 хиляди до 250 хиляди лева за всички дейности по търговията с горива. При повторно нарушение глобите скачат до 500 хиляди лева.

Търговците на горива на дребно трябва да имат уставен капитал и обезпечение от 20 000 лева, а за едрите търговци - капитал от 1 милион лева.

Текстовете предизвикаха протести сред дребните търговци и земеделски производители.

Коментари

Задължително поле