Парламентът прие решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене"

С приетите от парламента текстове се спира вторичното разграбване на КТБ.

Вариантът на БСП беше отхвърлен

Със 172 гласа "за", 14 "против" и двама "въздържал се" Народното събрание прие проекта на решение, внесен от ГЕРБ и "Обединени патриоти" за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене", съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в отделно проектно дружество

Със 74 гласа "за", 40 "против" и 81 "въздържал се" парламентът отхвърли проекта на решение на БСП за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене", обн. ДВ. бр. 28 от 2012 г.

Решението, прието от Народното събрание:

Коментари

Задължително поле