Парламентът разреши дарения за партиите от фирми

Снимка: Денислав Стойчев/архив

Трябва да нямат просрочени публични задължения и да не са офшорки

Народното събрание разреши политическите партии да получават дарения от физически и юридически лица без лимит. Текстът бе заложен в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г., с които се изменят Законът за политическите партии, Изборният кодекс и законите за държавната и за общинската собственост.

Депутатите въведоха изисквания за юридическите лица, които могат да финансират партиите под формата на дарение. Съгласно текстовете те не могат да бъдат с просрочени публични задължения или да са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Даренията ще се вписват в публичния регистър, воден от всяка партия на нейния сайт. Когато са предназначени за предизборна кампания, както досега ще бъдат придружени от декларация за произход на средствата, ако са над една минимална работна заплата. Декларациите се публикуват в Единния публичен регистър на Сметната палата.

Депутатите задължиха общините да предоставят безвъзмездно офиси на политическите формации, като заплащат само експлотационните разходи.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика