Патентен данък за апартаменти за гости

Промените се правят заради бума при отдаването под наем на жилища чрез електронни платформи като Airbnb, Booking, Facebook и др.

Минимални цени за внос от Китай и Турция

Апартаментите и стаите за гости ще плащат патентен данък като хотелите с една или две звезди в размер между 25 л. и 250 лв. на стая, който ще се определя от всяка община. Това гласят промени в данъчните закони, които бяха приети от парламента.

Промените се правят заради бума при отдаването под наем на жилища чрез електронни платформи като Airbnb, Booking, Facebook и др. В момента тези жилища трябва да са категоризирани от общината. С промените апартаментите, които се предлагат на туристи, само ще трябва да бъдат вписани в регистър, като срокът за това ще бъде посочен в наредба.

Депутатите гласуваха и от 2020 г. за внасяните рискови за хазната стоки от страни извън ЕС да бъдат определени минимални цени, върху които ще се плащат ДДС и мита. Промените се отнасят най-вече за вноса на стоки от Китай и Турция, които се декларират на много по-ниски от пазарните цени.

Коментари

Задължително поле