Пенсионери и хазяи с безлихвени заеми

Данъци.

Хора с лоша кредитна история вземат по-малки суми от 4500 лв.

Собственици на фирми може да получат финансиране по програмата на ББР

Може да потърсите съвет

Пенсионери и хора, които получават доходи от наем, също може да кандидатстват за безлихвени заеми в размер до 4500 лв. по програмата на Българската банка за развитие (ББР), става ясно от отговори на банката на въпроси на граждани.

Безлихвените заеми за пострадали от кризата заради COVID-19 граждани се отпускат в офисите на седем банки, а парите са осигурени от правителството чрез ББР. Достъп до заемите имат хора, които са в неплатен отпуск, но са работили последните 6 месеца преди работодателят да ги изпрати у дома, и не получават доходи по други трудови правоотношения.

Заемите са достъпни и за самоосигуряващи се граждани, които са преустановили дейността си заради епидемията или имат поне 20% спад на доходите. Достъп до кредитите имат и еднолични търговци и собственици или съдружници във фирми, които отговарят на тези условия.

При кандидатстването за безлихвен заем не се изисква изрядно кредитно досие. Но поради строгите нормативни изисквания банките могат да вземат предвид кредитната история на конкретния кандидат преди кризата и да му предложат кредит по-малък от 4500 лв., но поне 1500 лв., посочват от ББР.

Ако получите отказ за отпускане на безлихвен заем се информирайте какво е основанието, тъй като то често е отстранимо, съветват от ББР. Можете да потърсите съвет от банката, в която сте кандидатствали, или от ББР на мейлите office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg.

Коментари

Задължително поле