Петиция и протести против миризмата на развалени яйца в Разград

Петиция и протести срещу неприятната миризмата на развалени яйца, вероятно сероводород, тръгнаха в Разград. Хората се обединяват с искане за експертни проверки и заключение какви са източниците и последиците за здравето на населението.

В петицията се казва, че от години в града се носи „воня на развалени яйца”  и никой не излиза с обяснение. В нея пише още, че имало оплаквания от гадене, парене на очите, задух и други неприятни симптоми. Хората искат да им се каже откъде идва това. Ако миризмата е безвредна за здравето, също трябва да се оповести, настояват и организаторите на първите протести, които започнаха тази седмица.

Петицията е адресирана до кмета на Общината д-р Валентин Василев и до екоминистъра Ивелина Василева. Има идея да се изпрати до омбудсмана и прокуратурата.

От Община Разград потвърдиха, че има сигнали и жалба, които са препратили към компетентните институции. Те самите не се ангажират със становище, тъй като нямали правомощия, но са в течение на ставащото и са загрижени за здравето на населението и състоянието на околната среда. „Проблемът е от години, но първо трябва да се установи по категоричен начин източникът и какъв е съставът. Факт е, че напоследък миризмата е по-силна и то след полунощ. Не сме спрели да работим по проблема”, каза кметът Василев.

В отговор на запитване на „Труд” до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе се казва, че след сигнали и жалби за неприятната миризма в Разград, са извършени редица проверки от май до август включително.

„Предвид спецификата на миризмата, като основно оплакванията са за сероводород, експертите се насочиха към два основни източника: градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Разград и локалната пречиствателна станция на „Биовет” АД – клон Разград, разположени една до друга в Западната промишлена зона на областния град. При осъществения контрол, включително и извършено пробонабиране на отпадъчни води от двата обекта, са констатирани нарушения, за които на дружествата, експлоатиращи инсталациите, са приложени административнонаказателни мерки - съставени са 3 акта. На операторите са дадени предписания за своевременно отстраняване на нарушенията и привеждане на съоръженията в нормална експлоатация. В РИОСВ - Русе са внесени план - програми с дейности и мерки за привеждане в съответствие на двете пречиствателни станции с изискванията на екологичното законодателство”, гласи отговора от инспекцията. В него се казва още, че при една от проверките е установено торене на земеделски масиви с тор, за което са били уведомени Общината и Областна дирекция „Земеделие”.

По повод получена жалба от жителите на квартал „Лудогорие” на Изпълнителната агенция по околна среда – София е възложено да извърши измерване на качеството на атмосферния въздух в квартала.  Мобилната автоматична станция ще осъществи искания контрол в началото на септември, гласи още писмото на РИОСВ - Русе до „Труд”.

Коментари

Задължително поле